Regulamin MS ADT4T na Wydziale WZNiJ

Informacje o subskrypcji Azure Dev Tools for Teaching

ADT4T to subskrypcja zapewniająca upoważnionym użytkownikom studentom i pracownikom naukowo-dydaktycznym Wydziału WZNJ dostęp do oprogramowania i systemów przeznaczonych na wsparcie edukacji, nauczania, badań niekomercyjnych lub wysiłków na rzecz projektowania, opracowywania, testowania i demonstrowania aplikacji. Korzyści korzystania z subskrypcji są dla studenta lub wykładowcy osobiste i nie można ich przenosić, sprzedawać, udostępniać, udzielać sublicencji, cedować ani pożyczać.

Warunki instalacji

Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości UMG udostępniając studentom i pracownikom naukowo-dydaktycznym oprogramowanie w ramach programu Microsoft ADT4T pozwala na pobranie oprogramowania (wraz z kluczami aktywacyjnymi) z sieci za pomocą portalu Azure For Education

Student instalujący oprogramowanie na swoim komputerze osobistym musi być na aktualnej liście aktywnych studentów Wydziału WZNiJ. Udostępniane oprogramowanie musi wiązać się z działalnością edukacyjną lub naukową studenta. 

Pracownik (nauczycie akademicki) instalujący oprogramowanie na swoim komputerze osobistym musi posiadać status pracownika (nauczyciela) Wydziału WZNiJ. Udostępniane oprogramowanie musi wiązać się z działalnością edukacyjną lub naukową pracownika.

Każda z osób przystępująca do programu MS ADT4T zobligowana jest do przestrzegania umowy licencyjnej Microsoft Azure Dev Tools for Teaching Agreement.

Zabrania się wykonywania kopii udostępnionego oprogramowania i użyczania udostępnionego oprogramowania osobom nieuprawnionym - zwłaszcza osobom trzecim. Część udostępnianego oprogramowania może wymagać do instalacji kodów aktywacyjnych.

Aby spełnić warunki licencji, na komputerach służbowych uprawnionych pracowników z zainstalowanym systemem Windows pochodzącym z ADT4T muszą być zainstalowane inne programy pochodzące również z ADT4T, np. MS Visio, Ms Access, itd. Sytuacja taka, że na komputerze jest tylko system operacyjny Windows i np. Excel, czy Statistica jest niezgodna z warunkami licencji. Powyższe nie dotyczy komputerów, które zostały już zakupione z systemem operacyjnym Windows.

W przypadku komputerów prywatnych/domowych (dotyczy to studentów i pracowników) obowiązuje ta sama zasada co wyżej z dodatkowym obostrzeniem: komputery te muszą posiadać oryginalny system operacyjny Windows zakupiony wraz z urządzeniem, a Windows pochodzący z Microsoft Imagine Premium może być tylko upgradem istniejącego. Sytuacja w której kupujemy komputer bez systemu operacyjnego Windows, ściągamy i instalujemy Windows z ADT4T jest niezgodna z warunkami licencji.

Warunki używania

Uprawniony Wykładowca i Student Wydziału WZNJ  może używać udostępnionego w ramach programu oprogramowania jedynie w celach niekomercyjnych, to jest edukacja własna, badania i projektowanie, tworzenie i testowanie rozwiązań i projektów.

Zabrania się używania udostępnianego oprogramowania do tworzenia oprogramowania, projektów i rozwiązań w ramach przedsięwzięć mających przynosić dochody. Zabrania się także używania udostępnianego oprogramowania do tworzenia udostępnianych publicznie programów, projektów i rozwiązań w ramach przedsięwzięć niedochodowych.

Uzyskanie dostępu do programu ADT4T:

studenci WZNJ:

 1. Warunkiem koniecznym uzyskania dostępu do MS ADT4T jest  posiadanie konta usługi Microsoft365 z domeny student.umg.edu.pl. Informacje o aktywacji usługi Microsoft365 dla studenta znajdują się na stronie: https://microsoft365.umg.edu.pl.
 2. Aktywacja konta w subskrypcji ADT4T przebiega w następujący sposób:
  • w trybie prywatnym "incognito" przeglądarce należy wywołać adres:
   https://aka.ms/devtoolsforteaching, a następnie wybrać przycisk Sign In
  • Podczas logowania podać login z Microsoft365: nr_albumu@student.umg.edu.pl oraz odpowiednie hasło,
  • prawdopodobnie podczas pierwszego uwierzytelnienia będzie pytanie o numer telefonu komórkowego na który będzie wysyłany SMS z odpowiednim kodem potwierdzającym tożsamość użytkownika, podanie numeru kierunkowego kraju oraz telefonu jest niezbędne do weryfikacji tożsamości użytkownika.
  • zaakceptować licencje. (dwa pola typu: zaznaczenie wyboru / checkbox) - Zaznaczenie Akceptacji Umowy subskrypcji jest wymagana zaś druga opcja "chcę ... otrzymywać oferty i powiadomienia ..." - jest opcjonalna
  • w portalu Education HUB ADT4T należy wybrać Oprogramowanie.

pracownicy (nauczyciele akademiccy) WZNJ:

 1. Warunkiem koniecznym uzyskania dostępu do MS ADT4T jest  posiadanie przez pracownika/wykładowcy WZNJ (zatrudnionego na umowę o pracę) imiennego konta usługi Microsoft365 z domeny wznj.umg.edu.pl. Informacje o aktywacji usługi Microsoft365 dla pracownika znajdują się na stronie: https://microsoft365.umg.edu.pl.
 2. Aktywacja konta w subskrypcji ADT4T przebiega w następujący sposób:
 • w trybie prywatnym "incognito" przeglądarce należy wywołać adres:
  https://aka.ms/devtoolsforteaching, a następnie wybrać przycisk Sign In
 • podczas logowania podać login z Microsoft365: j.nowak@wznj.umg.edu.pl oraz odpowiednie hasło,
 • prawdopodobnie podczas pierwszego uwierzytelnienia będzie pytanie o numer telefonu komórkowego na który będzie wysyłany SMS z odpowiednim kodem potwierdzającym tożsamość użytkownika. Podanie numeru kierunkowego kraju oraz telefonu jest niezbędne do weryfikacji tożsamości użytkownika,
 • zaakceptować licencje. (dwa pola typu: zaznaczenie wyboru / checkbox) - Zaznaczenie Akceptacji Umowy subskrypcji jest wymagana zaś druga opcja "chcę ... otrzymywać oferty i powiadomienia ..." - jest opcjonalna
 • w portalu Education HUB ADT4T należy wybrać Oprogramowanie.

Utrata dostępu do subskrypcji ADT4T:

Utrata dostępu do programu / wydziałowej subskrypcji ADT4T następuje dla:

 1. studenta WZNJ w związku ze utratą statusu studenta WZNJ (np. koniec studiów, skreślony z listy studentów),
 2. wykładowcy WZNJ w związku z utratą statusu pracownika (rozwiązanie umowy o pracę)
 3. odpowiedniej komisji dyscyplinarnej upoważnionej przez Rektora, odpowiednich jednostek organów ścigania, organów wymiaru sprawiedliwości oraz firmy Microsoft w związku z podejrzeniem łamania niniejszego regulaminu.