O programie MS Azure Dev Tools for Teaching

Program Azure Dev Tools for Teaching (akronim ADT4T - znany wcześniej jako Microsoft Imagine Premium, a jeszcze wcześniej Dreamspark oraz MSDNAA) to oparta na subskrypcjach oferta przeznaczona dla akredytowanych wydziałów udostępniających narzędzia często używane w naukowych, technologicznych, inżynieryjnych i matematycznych (STEM) programach nauczania. Zapewnia wykładowcom i studentom profesjonalne narzędzia programistyczne i projektowe, oprogramowanie oraz usługi od firmy Microsoft. Zawiera nasze najnowsze technologie i usługi w chmurze, które inspirują i angażują wykładowców i studentów. 

Przystąpienie przez wydział do programu daje możliwość skorzystania z subskrypcji w dwóch obszarach: Wydziałowe Laboratoria Komputerowe (WLK) oraz Użytkownicy Indywidualni (UI).

WLK - Wydziałowe Laboratoria Komputerowe.

 • Każdemu laboratorium komputerowemu na wydziale przysługuje pełne wsparcie do narzędzi dostępnych w programie MS ADT4T.
 • Jednocześnie dostęp do MS ADT4T uzyskuje opiekun informatyczny laboratoriów komputerowych WZNJ,
 • Z oprogramowania zainstalowanego w ramach MS ADT4T w wydziałowym laboratorium komputerowym może skorzystać każdy student i pracownik WZNJ

UI - Użytkownicy Indywidualni.

Użytkownicy:

 • nauczyciele akademiccy WZNJ (zatrudnieni na umowę o pracę)
 • studenci wydziału WZNiJ (studia stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe, doktoranckie posiadający status studenta)

mogą pobrać i zainstalować na określonych zasadach w Regulaminie darmowe kopie dostępnego oprogramowania w ramach programu Azure for Education firmy Microsoft dostępnego za pomocą education HUB.

II. Jakie oprogramowanie dostępne jest w ramach ADT4T

Subskrypcja programu Azure Dev Tools for Teaching obejmują następujące rodziny produktów:

 • Advanced Threat Analytics
 • Agents for Visual Studio
 • Azure DevOps Server
 • BizTalk Server
 • Host Integration Server
 • Serwer funkcji Hyper-V
 • Machine Learning Server
 • Microsoft Access
 • Microsoft Project
 • Microsoft Visio
 • R Server
 • Remote Tools for Visual Studio
 • SharePoint Server
 • Skype dla firm Server
 • SQL Server Developer
 • SQL Server Enterprise
 • SQL Server Mobile Report Publisher
 • SQL Server Standard
 • SQL Server Web
 • System Center
 • Visual Studio Code
 • Visual Studio Community
 • Visual Studio Enterprise
 • Visual Studio dla komputerów Mac
 • Windows 10
 • Windows Server

UWAGA!  Program Azure Dev Tools for Teaching nie obejmuje:
Microsoft Office Word, Excel ,Powerpoint, Publisher

Korzystanie z ADT4T

Jako subskrybenci programu Azure Dev Tools for Teaching, studenci i nauczyciele akademiccy wydziału WZNJ mają dostęp do sklepu Education Hub Store, który znajduje się w witrynie Azure Portal. Uprawnieni użytkownicy logują się w witrynie Azure Portal za pomocą poświadczeń tj. kont uczelnianych usługi Office365, otwierają sklep Education Hub Store i mają dostęp do w/w  oprogramowania do pobrania.

Azure Dev Tools for Teaching — Często zadawane pytania